Sonatina For Piano For 4 Hands D. Ligeti
PDF

Keywords

Sonatina
ensemble
interpretation
contemporary music

How to Cite

Gumarov, M. (2018) “Sonatina For Piano For 4 Hands D. Ligeti”, Eurasian music science journal. Tashkent, Uzbekistan, (1), pp. 12–26. doi: 10.52847/EAMSJ/vol_2018_issue_1/A3.

Abstract

Four Hands Piano Ensemble Sonatina D. Ligeti (experience of interpretation) Learner’s guide «Four Hands Piano Ensemble Sonatina D. Ligeti (experience of interpretation)» written by M.V. Gumarov, a leading specialist in musical mastery performance, the acting Professor of Special Piano Department at the State Conservatoire of Uzbekistan, is dedicated to the interpretation problems of compositions of Dierd Ligeti, the most eminent composer of the modernity (1928- 2006).

https://doi.org/10.52847/EAMSJ/vol_2018_issue_1/A3
PDF

References

Willoughby, D. (1983). The World of Music. Ligeti in Conversation.

Bychkov, V. (2008). Estetika [Aesthetics].

Gazizov, R. (2007).Poslednie raboty D. Ligeti [Recent work D. Ligeti]. Muzykalnaya Akademiya [Academy of Music].

Gumarov, M. (2010). Fortepiannye sochineniya Dyordya Ligeti v kontekste sovremennogo muzykalnogo iskusstva [Piano compositions by György Ligeti in the context of contemporary musical art].

Katz, Yu. (2009). Fortepiannye etyudy D. Ligeti – odin iz putej ovladeniyasovremennoj sonornoj ispolnitelskoj tehnikoj [Piano Etudes by D. Ligeti - One ofthe Ways of Mastering Modern Sonor Performing Technique]. Voprosy Muzykalnogo Ispolnitelstva I Pedagogiki [Issues of Musical Performance and Pedagogy].

Kreinina, Yu. (1992). Dord Ligeti i Vitold Lyutoslavskij: paralleli isravneniya [Györd Ligeti and Vitold Lutoslavsky: parallels and comparisons].Gaudamus.

Landovskaya, V. (1991). O muzyke [About music].

Lobanova, M. (1990). Muzykalnyj stil i zhanr: istoriya i sovremennost[Musical style and genre: history and modernity.].

Nazaikinsky, E. (1988). Zvukovoj mir muzyki [Sound world of music].

Nazaikinsky, E. (1982). Logika muzykalnoj kompozicii [Logic of musicalcomposition.].

Ostromogilsky, I. (2008). O vizualnyh aspektah muzyki Dyordya Ligeti [Onthe visual aspects of the music of György Ligeti]. Academy of Music. ? 2.

Protopopov, V. (1979). Ocherki iz istorii instrumentalnyh form XVI – nachalaXIX veka [Essays from the history of instrumental forms of the XVI - beginning ofthe XIX century].

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.